Formularz zgłoszeniowy na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu VI AKPOŚK oraz projektu VI AKPOŚK